За нас

ЕКИП

РЪКОВОДСТВО:

Директор – д-р Анелия Георгиева Петкова

Началник амбулаторен блок – д-р Албена Стойчева

Главна медицинска сестра – Милена Ботева

Главен счетоводител – Зорница Андреева

Старша медицинска сестра – Христинка Йоргова

ЛЕКАРИ:

Педиатър –  д-р Мария Сабахова – Маджарова

Педиатър – д-р Полина Филева Петрова

Физиотерапевт – д-р Севдалина Йоцова

КИНЕЗИТЕРАПЕВТИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ:

Кинезитерапевт – Дочка Василева

Кинезитерапевт – Добромира Кирова

Рехабилитатор – Елена Живкова

ПСИХОЛОЗИ:

Стела Паунска

Валери Бисеров

ЛОГОПЕДИ:

Катя Чакърова

Мегрие Синанова

ПЕДАГОЗИ:

Нина Иванова

Петя Василева

Евгения Колева

Румяна Събева

СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ:

Ваня Йорданова

Пeтя Славчева