Контакти

Д-р Анелия Георгиева
Директор: (+359)879388750

Милена Ботева
Гл.мед.сестра: (+359)879388746

Счетоводство / личен състав:

(+359)879388741
(+359)879252701

Ваня Йорданова и Петя Славчева
Социални работници/Регистратура: (+359) 879388751

Работно време на Центъра от 07.30 до 17.00 ч.

Форма за контакт :