Контакти

Д-р Анелия Георгиева
Директор: (+359)879388750

Милена Ботева
Гл.мед.сестра: (+359)879388746

Счетоводство / личен състав:

(+359)879388741
(+359)879252701

Ваня Йорданова и Пламена Петкова
Социални работници / Регистратура: (+359) 879388751

Форма за контакт :