Антикорупция и сигнали

 

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ КЪМ:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
• Чрез онлайн формата към министъра на здравеопазването, главния секретар и Инспектората към Министерството
• По e-mail: anticorruption@mh.government.bg
• На хартиен носител, чрез пощенските кутии, намиращи се в сградите на Министерство на здравеопазването
• На хартиен носител, чрез подаване в деловодството на Министерство на здравеопазването на пл.„Света Неделя” № 5

2. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО:
• Подаване на писмен сигнал чрез деловодството на РЗИ – Велико Търново на адрес: ул. “Никола Габровски” № 23 и по пощата на същия адрес.
• Чрез обаждане на телефон/факс: (062) 614 369
• По електронен път на адрес на e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
• Горещ телефон 062 / 620 161 – сигнали за корупция

3. ЦКОДУХЗ – ГРАД ДЕБЕЛЕЦ:
• По e-mail: ckoduhz_debeletz@abv.bg
• На хартиен носител, чрез пощенските кутии, намиращи се в сградата на ЦКОДУХЗ – Дебелец
• На хартиен носител, чрез подаване в деловодството на ЦКОДУХЗ – Дебелец, на адрес: град Дебелец, ул.„ Патриарх Евтимий Търновски” №49 и по пощата на същия адрес.

https://ckoduhz-debelets.org/wp-content/uploads/Правила-антикорупция-ЦКОДУХЗ.pdf