Новини

  • Министерството на електронното управление (МЕУ) предприема инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет

    По данни на УНИЦЕФ поне 71 % от децата и младите хора играят или общуват активно онлайн. Цифровите технологии откриват много нови канали за комуникация и забавления. Интернет може да осигури изключително важен достъп до здравни и образователни услуги, както и информация по теми, които са важни и интересни за младите хора. Въпреки това, заедно […]


  • Прекратяване на тръжна процедура открита със Заповед № РД-06-62/25.02.2022 г.

                                         ЗАПОВЕД № РД-06-113/17.03.2022 година На основание чл.46 от Правилник за прилагане на Закон за държавната собственост поради възникнало обстоятелство, което правят невъзможно провеждането и  приключване то на търга ЗАПОВЯДВАМ: 1. Прекратявам тръжната процедура, открита със Заповед № РД-06-62/25.02.2022 година за продажба на автомобили с отпаднала необходимост /движими вещи – частна държавна собственост/, поради наличие […]


  • Търг с тайно наддаване за продажба на транспортни средства

    ЦКОДУХЗ – ГРАД ДЕБЕЛЕЦ обявява търг с тайно наддаване за продажба  на транспортни средства по реда на Наредба № 7 /14.11.1997 година: Нисан Ванет Начална тръжна цена –  1010 лева УАЗ 3962 Начална тръжна цена – 1800 лева Шкода Фелиция 1,3 Начална тръжна цена – 1280 лева Откриване на тръжната процедура –  08.03.2022 година. Документация […]