За нас old

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ГРАД ДЕБЕЛЕЦ е лечебно заведение по смисъла на чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, второстепенен разпоредител към Министерство на здравеопазването.

Центърът е разположен в самия център на град Дебелец и на 6 км. от областния град Велико Търново, в три етажна сграда, с желязо-бетонна конструкция със застроена площ 750 кв.м. и обща площ на терена 3000 кв.м. Дневният център е ситуиран на първи и втори етаж. Сградата на дома е построена с щедрото дарение на дебелчанина Иван Дончев Хаджиев, живял и починал в Калифорния. Към настоящия момент сградата е Публична държавна собственост – Министерство на здравеопазването, ЦКОДУХЗ –  гр. Дебелец.

Мисия на ЦКОДУХЗ – Дебелец

Ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска, и психо – социална рехабилитация при гарантирано правото на достъп до качествена грижа според индивидуалните потребности на всяко дете.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Център за комплексно обслужване на деца с  различни увреждания и хронични заболявания, в т.ч. за деца с психични проблеми е лечебно заведение, в което медицински и немедицински  специалисти с подходяща квалификация  осъществяват:

1. Подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психо – социална рехабилитация;

2. Осигуряване на посещения от медицински специалисти и специалисти с подходяща квалификация, за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, в семейна среда и в социална услуга резидентен тип;

3. Работа с родители – консултации, обучение, групи занимания в Център за подкрепа на родители и семейства.

Дейността на Центъра е насочена към предоставяне на комплексни услуги /почасови и мобилни/, които да удовлетворяват потребностите на детето от съхраняване на здравето, от емоционално и познавателно развитие, да му осигурят социално благополучие, включително чрез координиране на дейностите на Центъра с други здравни, социални и образователни услуги.

ДОСТЪПЪТ ДО ВСИЧКИ УСЛУГИ Е БЕЗПЛАТЕН!