ПСИХОЛОГИЧНАТА ДЕЙНОСТ ОБХВАЩА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА РАБОТА НА ПСИХОЛОГ С ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА 

Психологичната дейност  обхваща следните направления:

диагностика – включва начален психологичен статус на всяко новопостъпило дете по стандартизирани методики за деца от 0-3 г. възраст по В. Манова –Томова; за деца  над 4 годишна възраст по стълбицата за интелигентно развитие (извлечение от стълбицата на Бине –Терман Станфордска преработка);

     Психологът използва бланкови методики за оценка на различни психични функции и работи по разработени и утвърдени Програми за работа в зала за релационна психомоторика , сензорна зала, Монтесори ателие.

корекционнотерапевтична помощ– включва провеждане на индивидуални и групови занимания чрез: 

            сеанси по релационна психомоторика – този метод на работа позволява на специалиста да се докосне до дълбинните нива на личността, позволява на детето да организира и да структурира виждането си за света, изхождайки от собственото си преживяване. Ангажира детето физически чрез движението. Той е подходящ и за деца, които изпитват известни трудности в общуването, деца, които имат различни задръжки в развитието си или двигателни затруднения и трудности при ориентирането в пространство и време. Методът може да се използва  за всички деца като подкрепа за личностното им развитие и креативност.      

      сеанси в сензорна зала – сензорна зала е специално организирана среда за деца, състояща се от различни видове стимуланти, които въздействат на органите на зрението, слуха, обонянието, допира и вестибуларните рецептори. 

Индивидуалната терапевтичната работа на психолога в сензорна зала е подходяща за деца от аутистичния спектър; други психични разстройства; нарушения в емоционалната сфера; нарушения на адаптацията; психосоматични заболявания; отслабване на сензорните функции; нарушение в двигателните функции; синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност; генетични синдроми; ДЦП и други неврологични заболявания;  емоционални, поведенчески и др. разстройства.

Различните сензорни елементи за игра, светлинно оборудване, тактилни панели, интерактивен пясъчник в сензорната зала, създават усещане за комфорт и безопасност, които допринасят за бързото установяване на топъл контакт и доверие между специалиста и детето. 

Престоят на децата и корекционно-терапевтичната работа на психолога в сензорна зала са насочени към: стимулиране на увредени или отслабени сетива/ тактилна чувствителност, слух, зрение, обоняние/; подобряване на емоционалното състояние; намаляване тревожността и агресивността; премахване на нервната възбуда и безпокойство; засилване на мозъчната дейност.

          сеанси в ателие „Монтесори“ – психологичната дейност в  ателие по Монтесори метод е предназначена за обучение на деца в няколко образователни области – практически живот, сетивни упражнения, езикови упражнения, математика. Те спомагат за изграждане на самостоятелност, концентрация, воля и умения за общуване. Чрез различни психологически похвати, дейности и игри, се подпомагат децата да разбират по-добре връзката между Себе си и Света. Игровата терапия и творчество обогатяват емоционалния свят, личния и социален  опит на децата в тази сфера.       

  Педагогиката на Монтесори е основана на връзката между готовността и „чувствителността” на учащия. Децата учат повече и по-добре, когато уроците отговарят на техните интереси и индивидуалното  ниво на развитие.

          – консултативна  работа:

Запознаване родителите на децата с нивото на психично развитие към момента на приема, индивидуално консултиране и подкрепа на родители по отношение на области, свързани с детското развитие и поведение.

       Обучение на родителите  за поемане  грижа за децата им  в семейна среда.     Консултиране на родителите за използването на различни подходи за корекция на поведение или обучителни затруднения.

       Центърът е с доказани добри резултати при деца от аутистичния спектър, с което е известен както в област Велико Търново, така и в Габровска и Русенска област.