Приключени поръчки

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2017 г.

Решение №459 от 05.09.2017 г. за „Доставка на Газьол за промишлени и комунални цели, чрез периодични доставки със специализиран транспорт снабден с измервателни уреди за срок от 2 години“

Обявление за възложена обществена поръчка adobe_reader

Борсов договор за покупко-продажба на стоки adobe_reader

ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор_2017  adobe_reader


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 475 от 31.08.2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка    adobe_reader

БОРСОВ ДОГОВОР № 378 от 09.09.2015 г. за покупко-продажба на стоки adobe_reader

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка adobe_reader