Възложени поръчки

Решение за откриване на процедура РД-05-507 от 03.09.2019 г.

Борсов договор_705_17.09.2019 adobe_reader

Обявление за възложена поръчка_2019 adobe_reader