Основни дейности

ЦКОДУХЗ – ГР.ДЕБЕЛЕЦ ПРЕДЛАГА КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ /ПОЧАСОВИ И МОБИЛНИ/, КОИТО ДА УДОВЛЕТВОРЯВАТ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО ОТ СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО ОТ ЕМОЦИОНАЛНО И ПОЗНАВАТЕЛНО РАЗВИТИЕ, ДА МУ ОСИГУРЯТ СОЦИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ЦЕНТЪРА С ДРУГИ ЗДРАВНИ, СОЦИАЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

ПРЕДЛАГАНИ ДЕЙНОСТИ

ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВАТА- ДЕЙНОСТИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ УКРЕПВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА И РЕСУРСИТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО

ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ: