МОБИЛНИ –ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ УСЛУГИ ЗА ТЕЖКО УВРЕДЕНИ ДЕЦА В СЕМЕЙСТВАТА

Осигуряване на посещения на място при потребителите от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и социална услуга от резидентен тип, чрез изнасяне на специализирана помощ на екипен принцип в домашна обстановка .

Мобилни услуги могат да се предоставят и на деца, ползващи амбулаторни услуги в Центъра, ако има временно влошаване на здравословното им състояние, което не позволява услугите да се извършват на място в лечебното заведение.