КИНЕЗИТЕРАПИЯ-ПРИ НАС ЗАПОЧВА ОТ 3 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ ПРИ ДЕЦА С НАРУШЕНА КООРДИНАЦИЯ НА  ДВИЖЕНИЯТА, ПРОМЕНИ В МУСКУЛНИЯ ТОНУС И ПРИ ДЕЦА С ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО СМУЩЕНИЕ

Кинезитерапия – част от физикалната терапия, която стимулира координацията на движенията, подтиска примитивните рефлекси, механизми и модели на движения, активира механизмите на вертикализация, засилва определени мускулни групи, стимулира равновесните механизми и ориентацията в схемата на тялото и пространството, засилва трофиката и ускорява кръвотока на мускула, стимулира рецепторния апарат в мускулите, ПНС и ЦНС, поддържа еластичността на мускулите и разтегливостта на сухожилните връзки и капсули, стимулира сензорната интеграция, предотвратява скъсяването на мускулите, сухожилията и деформациите на ставите и костите.  Показания – при деца с централно координационно смущение и при деца с фиксирана церебрална парализа, поради изоставане на двигателните умения повече от 3 месеца, сравнени с календарната възраст, при нарушена координация на движенията, при промени в мускулния тонус – повишен, намален или променлив, при инсуфициенция в мускулната сила, при намаление на пасивния и активния обем на движение в ставите, при хипотрофии.

Кинезитерапията бива

  • Активна кинезитерапия

Аналитична кинезитерапия – Активни упражнения за засилване на определени мускули и мускулни групи.

Обучение в придвижване (лазене, ходене на колена, ходене прав) – Активни упражнения с помощни уреди и апарати, стабилизиращи определени мускули и мускулни групи, даващи възможност за придвижване в пространството с опора и самостоятелно стимулиране на определени мускулни вериги, изработване на двигателни умения, автоматизиране на двигателните умения

  • Рефлекторна кинезитерапия

Рефлекторно придвижване по Войта – Reflex Lokomotion / рефлексно-предизвиканата локомоция/.

       Невро-развойно лечение по Бобат – Neuro-developmental treatment. /стимулиране на равновесни реакции, стимулиране на реакции за изправяне; създаване на двигателни умения; автоматизиране на двигателните умения в ежедневието/.

  • Пасивна кинезитерапия

Стречинг – Пасивно разтягане

Масаж – вибрации, поглаждане, обтривани с груба кърпа (лен, вълна).

   Кинезитерапевтът, работещ в Центъра е преминал курс следдипломна квалификация за невроразвойни методики при деца с ДЦП, който единствен в областта е с право на регламентирано приложение на тази методика. Благодарение на изключително добрите резултати при работа с деца с ДЦП,  състояния след недоносеност и множествени увреждания, засягащи опорно-двигателния апарат, услугите ни търсят родители на деца от цялата страна.