ФИЗИОТЕРАПИЯ- РАЗПОЛАГАМЕ С ОТЛИЧНО ОБОРУДВАН „СЕКТОР ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ“

Физиотерапията е част от физикалната терапия и е комплекс от средства и методики, насочени към профилактиката и лечението на различни заболявания с помощта на естествени (слънце, море, лечебна кал, вода, масаж, движение) и преформирани (електрически ток, ултразвук, лазерни лъчи, магнитно поле) физикални фактори.

Нискочестотно импулсно магнитно поле – подобрява отлагането на кислорода в тъканите, стимулира оксидативните процеси, хепариноподобно и противооточно действие, аксонната реинервация, при новородени с хипоксично-исхемична енцефалопатия и/или образни данни за мозъчен кръвоизлив и/или мозъчен оток от 6 до 12 мес.

– Електростимулации – Насочени механизми на действие – засилване на определени мускули, стимулиране и поддържане на сензорната интеграция и еластичността на мускулите, при деца с централно координационно смущение от 6 до 18 месечна възраст.

 – Термотерапия – миорелаксиращ и трофичен ефект чрез топлинни процедури. Показания – Миорелаксация;

– Хидротерапия – миорелаксиращ и трофичен ефект, както и стимулиране на сензорната интеграция. Показания – спастична церебрална парализа.

-Термотерапията и хидротерапията се ползват при деца с фиксирана церебрална парализа – спастична или смесена форма.

  • Механотерапия – Механични или електро-уреди (велоергометър, бягаща пътека, уред за раздвижване на долен и горен крайник – Thera trainer TIGO: проходилка – тип успоредка , балансьор, вестибуларна система TUMBLE DE LUX II и други), които се ползват за самостоятелно засилване на определени мускули и/или мускулни групи, както и за подобряване координацията на определени двигателни актове и елементи от двигателния акт. Показания – при деца с фиксирана церебрална парализа над 7 години – ходещи, ходещи с помощ, неходещи.
  • Позиционно лечение – спомага за активиране и засилване контрола на главата, трупа и крайниците, подобряване ориентацията на схемата на тялото и в пространството, стимулиране на антигравитационните механизми, продължителен стреч, предпазващ и забавящ появата на деформитети.                                                      

    Кинезитерапевтите и рехабилитаторите провеждат  обучение на родителите, като ко-терапевти за продължаване на рехабилитацията в домашна среда.

ЦКОДУХЗ – гр. Дебелец е с отлично оборудван „Сектор за физикална терапия“ със зала за физиотерапия, зала за механотерапия, две зали за кинезитерапия, зала за водолечение с тангентор, както и зала за обучение на родители за провеждане на рехабилитация в домашни условия, като ко-терапевти. Оборудването и апаратурата в Сектора позволяват прилагането на термотерапия, електротерапия – галванотерапия, електростимулации с нискочестотни и средночестотни токове, магнитотерапия, ултразвук, кинезитерапия, включително специализирани кинезитерапевтични методики /по Бобат, Войта и др./.

В Центъра работи лекар специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“, който притежава допълнителна квалификация за „Неврокинезиологична диагностика при кърмачета с риск за ДЦП“; „Специализирана кинезитерапия при деца с церебрална парализа“ и „Специализирана невроразвойна кинезитерапия при деца с ДЦП“. Същият е преминал курсове за работа с деца с физически и сензорно-интегративни дисфункции