Търг с тайно наддаване за продажба на транспортни средства

ЦКОДУХЗ ГРАД ДЕБЕЛЕЦ обявява търг с тайно наддаване за продажба  на транспортни средства по реда на Наредба № 7 /14.11.1997 година:

  1. Нисан Ванет Начална тръжна цена –  1010 лева
  2. УАЗ 3962 Начална тръжна цена – 1800 лева
  3. Шкода Фелиция 1,3 Начална тръжна цена – 1280 лева

Откриване на тръжната процедура –  08.03.2022 година.

Документация за участие, оглед на вещите и подаване на офертите- в ЦКОДУХЗ град Дебелец , ул. Патриарх Евтимий Търновски № 49, до 15:00 часа на 15.03.2022 година.

Депозитът за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася в касата на ЦКОДУХЗ град Дебелец, в срок до 15.00 часа на 15.03.2022 година.

Провеждане на тръжната процедура – 16.03.2022година от 10:00 часа в сградата на ЦКОДУХЗ  град Дебелец , ул. Патриарх Евтимий Търновски № 49.

За непродадена вещ ще се проведе втори търг от 10 часа на 24.03.2022 година, при същите условия.

Откриване на повторната тръжна процедура – 17.03.2022 година.

Крайния срок за оглед на вещите, за внасяне на депозита за участие и депозиране на офертите в повторния търг е до 15 часа на 23.03.2022 година.

Ако след втория търг останат непродадени вещи се прилага разпоредбата на чл. 16 от Наредба № 7 /14.11.1997 година.

За справки и информация: тел. 0879252701 и на адрес: http://ckoduhz-debeletz-org/