Трениране на билатерална координация

Тренираме билатерална координация, това е умението двете ръце да работят координирано по постигането на дадена цел. Развитието на двустранна координация е важно умение, необходимо за прости задачи. Тя може да бъде разделена на 4 елемента:

симетрична билатерална координация (например пляскане с ръце), реципрочна билатерална координация (въртене на педалите на велосипед), асиметрична билатерална координация (например с едната ръка държим лист хартия, а с другата изрязваме с ножица), извършване на задача с която и да е ръка/крак от двете страни на тялото.

Представям ви няколко упражнения свързани с билатералната координация

На децата със затруднения в билатералната координация им е трудно да си връзват обувките, да рисуват, да пълзят, да ходят, да карат колело и често изглеждат тромави и некоординирани.

Също така може да има недоразвита визуална моторика, фина моторика, координация между ръката и окото, както и проблеми с вестибуларния апарат. Ако детето ви се затруднява да извършва задачи с мислено разделяне на тялото на две половини или ако не е развило умения за билатералната координация с тези интересни и забавни упражнения, които да правите вкъщи, ще можете да му помогнете да ги развие.

Игри с ръце

Хващай!-подхвърляйте топка с детето. Наскоро проходилите деца обикновено хвърлят с долната част на дланта. Ако детето прави това, насърчете го да хвърля нагоре, вместо надолу. Помогнете му да следи топката с поглед, за да подобри уменията си за визуално проследяване и координацията между ръката и окото, което също спомага за билатералната координация.

Да поиграем с мехури

Издухвайте сапунените мехури и нека детето се опитва да ги спука. Сменете посоката, за да му се наложи да се премести, за да ги спука. Насърчете го да ги пукне със срещуположната ръка и да се движи напред-назад , за да се подобри билатералната му координация.

Рисуване с пръсти

Вместо с бои и четка, нека детето рисува например с нишесте и с пръсти. Чудесен начин за подобряване на билатералната координация е да използва два пръста едновременно, за да нарисува определен предмет. Например два кръга – един с лявата и един с дясната ръка. Може да е трудно, но ще помогне на детето да използва двете ръце едновременно. Рисуването с пръсти подобрява фината моторика и засилва пръстчетата, китките и ръчичките, които после ще държат молив и ще се учат да пишат.

Игри с крака

Скачане на един крак

Изрежете няколко камъни от хартия и ги сложете на пода. Нека детето скача на един крак, от единия камък до другия. Когато изпълни упражнението с един крак, нека скача по обратния път с другия крак.

Футбол

Нека детето рита футболна топка напред-назад, като редува краката. Дриблирането също е добър начин за подобряване на билатералната координация, в допълнение към други футболни умения, които помагат на детето да работи паралелно с двете половини на тялото, да развива усещане за посока и за своето тяло в пространството, като се учи да определя силата, необходима, за да ритне топката и тя да стигне до съотборника му. Футболът е спорт, фокусиран изцяло върху краката, и е полезен за по-тромавите и некоординирани деца.

Игри с ръце и крака

Дама

При играта на дама детето първо използва ръцете си, за да хвърли камъчето, после краката, за да балансира при скачането и приземяването. Нека редува ръцете, когато хвърля камъчето. В началото, когато детето Ви започне да играе на дама, може да скача на два крака, вместо на един. После можете да опитате скокове на един крак, с раздалечени крака, или по друг начин.

Публикацията подготви:

Габриела Георгиева, ерготерапевт