Техники за справяне със стереотипното поведение при деца с нарушения от аутистичния спектър /НАС/

Много често родителите на децата с НАС, питат как да се справят с повтарящото се стереотипно поведение на детето им. В тази статия са дадени насоки за това как да структурирате средата и ежедневието на детето си и как да овладеете стереотипното поведение. Техниките за управление на поведението можете да използвате навсякъде – у дома, в детската градина, в училището.

Подсилване на желаното поведение, което служи като алтернатива на нежеланото поведение (научете детето на това какво да прави, а не какво да не прави).

Осигурете ясна структура и дневна рутина. Уверете се, че детето разбира последователността на дейностите заложени в графика за деня.

Предупреждавайте детето за всяка промяна в рутината или преминаване от една задача/дейност в друга. При по-малките деца можете да използвате картинки.

Научете детето да идентифицира и по възможност да назовава своите чувства.

Създайте специално място за почивка, така когато детето се почувства изморено ще може да си вземе почивка.

Създайте структурирана среда с предсказуеми рутинни процедури.

Позволете на детето да се движи, докато го обучавате. Макар, често детето с НАС да изглежда, че е незаинтересовано, то може да учи много бързо.

Учете детето да забелязва признаците на стрес, тревожност, гняв и др. Покажете му начин за справяне със стреса, гнева, тревожността и т.н.

Използвайте карти показващи правилно и неправилно поведение, за да подскажете на детето как да постъпи по правилен начин в конкретната ситуация.

Разработване на план за справяне с проблемно поведение; репетирайте заедно с детето, когато то е спокойно.

Дайте на детето възможност за рисуване, за да изразява чувствата и емоциите си.

Създайте „зона за успокояване“ или „сензорна зона“. Тук можете да включите разнообразни дейности за освобождаване от стреса чрез тежка жилетка, четкане, сензорни играчки, тежко масажно одеяло, слушалки и музика.

Когато детето е сетивно и емоционално претоварено, можете да забележите следните признаци (запушване на ушите, повтарящи се стереотипни поведения като люлеене). По възможност прекратете дейността или задачата, дайте време за почивка, след което я завършете заедно.

Позволете на детето с НАС да избягва определени дейности, които могат да предизвикат тревожност (например големи групи).

Когато детето е разстроено намалете вербалните изисквания, вместо това използвайте визуално разписание.

Използвайте точкова система за награди, за да увеличите желаното поведение.

Публикацията подготви:

Стела Паунска, психолог