Стратегии за подобряване развитието на деца с Церебрална парализа

Съсредоточават се върху помощните технологии, фините и грубите двигателни умения и личните грижи.

· Създайте множество пространства за движение: Може да се наложи да пренаредите физическото пространство и да проверите дали пътищата са свободни. Това може да означава дали пътеките са достатъчно широки, за да може детето лесно да се движи и да няма разхлабени предмети на пода.

· Отделете достатъчно време за преходи и дейности: Някои деца с церебрална парализа може да се нуждаят от допълнително време, за да завършат или да преминат от една дейност в друга.

· Създайте предсказуема среда: Това ще предостави възможности на детето да практикува умения, които да подпомогнат обучението му. Ако ще има промени в нормалната рутина, помислете дали да кажете на детето предварително и вместо това да му дадете ясна представа какво ще се случи.

· Поздравявайте детето за постигнатите резултати: Признаването на усилията на детето може да повиши мотивацията му да се научи на положително социално поведение. Признанието за усилията за използване на интересите на детето може да бъде особено мотивиращо.

· Децата с церебрална парализа могат да се възползват от това да бъдат заобиколени от различни текстови и визуални материали и предмети. Това може да включва плакати по стените, етикети върху предмети и различни книжки с приказки/картинки.

· Оставете детето да избере предпочитаните от него играчки и материали и му осигурете достатъчно време да ги изследва. Някои игрални материали може да се наложи да бъдат променени. Например, велкрото, добавено към играчките, може да помогне на детето да ги задържи.

· Обмислете използването на множество методи за насърчаване на ученето. Това може да бъде визуално, гласово или свързано с движение, включително демонстрации на ръце. Вижте адаптирането на дейностите, за да бъдат възможно най-приобщаващи .

· Дете с церебрална парализа може да се нуждае от допълнителна подкрепа при комуникация и може да използва картини, жестове или технологии като таблети и говорни устройства. Насърчавайте детето да използва технология, която най-добре поддържа тяхната игра и учене и която най-добре отговаря на техните телесни нужди.

Публикацията подготви:

Теодора Савова, ерготерапевт