Сензорна интеграция и пирамида на ученето

Какво е сензорна интеграция?

Сензорна интеграция е неврологичен процес, който се случва във всички нас. Нашите тела изпращат съобщения до нашия мозък чрез нашите сетива. След това обработваме и организираме тази информация, за да се чувстваме комфортно и сме в състояние да реагираме адекватно на конкретна ситуация и изисквания към околната среда.

Какво е нарушение на сензорната обработка?

Сензорно интегративна дисфункция (СИД) първоначално е определено от д-р A. Jean Ayres PHD, професионален терапевт и педагогически психолог като неврологично „задръстване“, което пречи на някои части от мозъка да получат информацията, за да интерпретира подходящия сензорен отговор към тялото.

Сензорно интегративна дисфункция (СИД) също може да бъде описана като състояние, при което нервната система получава послание от нашите сетива, но има трудности при обработката на сензорната информация, за да ги предаде на подходящи двигателни и поведенчески реакции.

„Хората със Сензорно интегративна дисфункция (СИД) погрешно възприемат сетивната информация в ежедневието си, като докосване, звук и движение. Те могат да се чувстват претоварени от сензорна информация, да търсят сензорни преживявания или да избягват определени преживявания.”

Примери за външно поведение включват чувствителност към усещания като непоносимост към определени материи, близък физически контакт, ярка светлина и определени звуци, които могат да предизвикат раздразнителност при деца със Сензорно интегративна дисфункция (СИД). Някои деца могат да бъдат свръхчувствителни. Това състояние е познато като хиперсенситивност. Други деца могат да имат високи прагове на болка, силна топлина или студ които обикновено предизвикват реакция. Това състояние е познато като хипосенситивност.

Понякога нарушението в сетивната им обработка може да увреди мускулите и ставите, засягайки развитието на двигателните умения на детето, стойката и баланса на тялото.

Пирамида на ученето

През 1996 година Williams and Shellenberger, формулират своята пирамида на ученето и подчертават, че обработката на сензорната интеграция е свързана с процеса на учене на детето.

Нашата сензорна система се състои от:

Слухова

Визуална

Обонятелна

Вкусова

Тактилна

Освен тези 5 сетива, сензорната ни система съдържа още 2 специални системи.

Вестибуларна – намира се във вътрешното ухо и изпраща информация до мозъка относно:баланс; движение; мускулен тонус. Координира очите, главата и тялото, винаги можем да работим за развитието на сензорните системи. Усещания от ставите и мускулите

Проприоцептивна – (Карта) на тялото от А до Я. Винаги можем да кажем позицията на тялото ни, без дори да гледаме.

В основата на пирамидата се намират сензорните системи. Според Уилямс и Шеленбергер сензорните процеси на обработка, могат да доведат до по-изразени промени както в поведенческото, така и в академичното обучение на децата.

Седемте сензорни системи (тактилна, вестибуларна, проприоцептивна, зрителна, слухова, вкусова и обонятелна) съставляват основата на развитието на пирамидата на ученето. Важно е да се открият дефицитите, които възпрепятстват способността на детето да играе, да се самообслужва, да се социализира и да се учи, с цел да се подпомогне развитието на детето, като го направи възможно най-независимо във всички области на живота му.

Автор: Евгения Мишева

Публикацията подготви: Стела Паунска, психолог

Сензорна интеграция и пирамида на ученето