Примерни игри за деца с аутизъм

Аутизмът представлява разстройство на развитието, което се характеризира главно с нарушения в социалните взаимоотношения, говорни и речеви нарушения и повтарящи се (стереотипни) действия. При децата, за разлика от възрастните, основна продуктивна дейност е играта. Чрез нея децата развиват всякакви умения, необходими за цял живот. Важна част от детското развитие е децата да използват играчките по предназначение. Децата с аутизъм играят по различно и рядко използват играчките по предназначение. Игрите за деца с аутизъм трябва да са индивидуални и да успеят да привлекат вниманието на детето.

Децата с аутизъм най-често имат сензорно интегративна дисфункция (СИД), или по-просто казано нарушение в процеса на обработване на информацията от околната среда. Поради тази причина едни от най-добрите игри за деца с аутизъм са игрите със сензорни стимули. Това са игри, които са полезни на детето, защото му дават нови усещания. Тези усещания могат да са зрителни, слухови, обонятелни и двигателни. Провеждането на сензорни игри с дете аутист може да даде нови уникални възможности за установяване на контакт с него.

Видове сензорни игри:

Игри с вода – например сипваме вода в леген, слагаме сапун и правим балони със сламка и др.

Боб, ориз, леща –можем да загребваме с чаша и да пресипваме в друга купа; можем да загребваме с лъжица и да пълним шише и др.

Пластилин – моделиране на различни фигурки

Бои – рисуване с пръсти, правене на отпечатъци на ръка или на пръстче, смесване на цветове.

Пяна за бръснене – например да правим сняг като пляскаме с ръце и пяната хвърчи като снежинки; да мажем по различни повърхности и др.

Звуци – слушайте различни записи като например буря, птички в гората, вълните на морето и др.

Освен сензорните занимания, подходящи са когнитивни игри, които можем да направим интересни за детето. Например доста често проявяват огромен интерес към букви и цифри.

Можем да използваме буквите, като ги асоциираме с думи, животни, плодове, зеленчуци и имената на близките на детето – „Коя е буквата на мама?“ „Коя е буквата на котето?”, „А – като агне“ „Б – като банан” и други.

Можем да използваме различни пъзели за вгнездяване с букви и цифри. По този начин детето ще има стимул да развие уменията си за вгнездяване и да подобри фината моторика.

Комуникирайте и играйте с децата си във всеки удобен момент. По този начин децата успяват с усмивка и желание да придобият основните знания, ценности и потребности, които ще допринесат за тяхното развитие.

Публикацията подготви:

Десислава Атанасова, педагог