Емоционална интелигентност при децата. Примерни игри

Емоционалната интелигентност е способността на хората да разпознават и управляват емоциите си, умението да общуват или по друг начин казано, това е социалната интелигентност. Тя покрива 5 основни области: самосъзнание, емоционален контрол, самомотивация, емпатия и умения за създаване и поддържане на връзки.

Защо е важно да развиваме емоционална интелигентност у децата?

Знаем, че характерът се формира в най-ранно детство. Затова, за да отгледаме силен човек, подготвен за света на възрастните, е изключително важно детето да получава колкото може повече внимание и да развиваме неговата емоционална интелигентност.
Детето трябва да се научи:
– да умее да понижава стреса;
– да разбира своите емоции и да ги улавя;
– да установява контакт с околните, посредством невербална комуникация;
– да използва хумора и играта, за да се справя с предизвикателствата и – да преодолява препятствията;
– да решава конфликтите позитивно.

Предлагаме няколко игри, с които можем да помогнем на детето:

Игра ”Да тренираме емоциите си”
Помолете детето да се намуси като:
– сърдит човек;
– есенен облак;
– зла вещица.
Да се усмихне като:
– радостно дете;
– хитрата лисана.
– като Буратино;
– като някой, който вижда чудо;
– като слънцето.
Да се разсърди като:
– човек, когото са ударили;
– като две козлета на мост /приказката/;
– като дете, на което са отнели любима вещ /играчка, сладолед или друго/.
Да се уплаши като:
– заек, който е видял вълк;
– дете изгубено в гората.
Да изрази умора като:
– човек, който е вдигнал нещо тежко;
– баща, който се прибира вечер от работа.

Игра ”Какво се е случило – познай”
Намерете картинка или снимка, която изобразява някаква житейска ситуация, например на някой, който получава награда. Нека детето си представи какво може да се е случило преди тази ситуация и какво би могло да се случи след това.
Тази игра, развива логиката и въображението. Колкото по-подробен е разказът, толкова по-добре. Може да помагате на детето с насочващи въпроси.

Игра ”Измисли история”
Тази игра развива въображението. На детето се дават логически несвързани думи, а то трябва да измисли история от тях. Например гора, колело, чай, кола, вълна, луна, завист, козина, таван, сняг. Ще бъдете изненадани, колко богато е въображението на детето ви.

Игра за развиване на емпатия и творческо въображение ”Нарисувай…!
Нарисувай добро животно и го назови с ласкаво име, наградете го с някакво вълшебно средство.
Рисуването се провежда на тиха спокойна музика, с бои или ярки тебешири, флумастери, на чиста бяла хартия. Направете конкурс за най-доброто животно. На победителя – се връчва грамота.

Игра ”Да си направим подарък един на друг”
Родителят предлага на детето,, да си направят подарък“ един на друг, но …. не истински. А измислен. Какво бихте желали, да подарите именно на това дете? Подарете му нещо, което считате, че в този момент, сега му е особено нужно. Подаръкът може да се опише с думи или жестове. По този начин, децата се учат да разбират настроението на другите, състрадание и съчувствие, един към друг.

Докато едни деца имат готовност да се справят с нови ситуации и хора по–лесно, други с по–ниска емоционална интелигентност имат нужда от повече помощ по по-фокусиран начин. Децата, които от малки развиват емоционалната си интелигентност комуникират по–лесно, могат да създават по–силни връзки, а също така стават добри лидери. Без значението началното ниво на емоционална интелигентност всички деца имат нужда да бъдат подкрепяни през различните периоди на развитие, обвързани с емоциите.

Публикацията подготви:

Симона Трифонова, психолог