Необходими документи при прием на дете

Амбулаторен лист за извършен преглед от лекар, с посочена диагноза и необходимост от медицинска дейност – диагностика, лечение, рехабилитация и/или психологическа и педагогическа подкрепа.

Налична медицинска документация: медицински епикризи, изследвания, решение на ТЕЛК.

Изследвания на детето: медицинска бележка за липса на контакт на детето с болен с остра заразна болест.

Копие на Удостоверение за раждане на детето.