Ден на отворени врати за родители с консултативни прегледи за деца със специални потребности и хронични заболявания