В помощ на родителите на децата със СДВХ и СДВ – лесни техники за прилагане у дома

Възможно е родителите на децата със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и синдром на дефицит на внимание – СДВХ / СДВ, да изпитват известни затруднения в отглеждането и възпитанието. Тези деца, понякога имат затруднено разбиране и не могат да спазват дадените от възрастният инструкции. Децата с дефицит на вниманието и хиперактивност – СДВХ / СДВ обикновено са в постоянно състояние на активност.

Това може да бъде предизвикателство за възрастните. Може да се наложи да промените начина си на живот, за да помогнете на детето си. Ето някои неща, които можете да направите, за да му помогнете:

Направете график за дейностите от ежедневието: Създайте списък със специфичните задачи през деня: събуждане, хранене, игра, писане на домашните, домакинска работа, гледане на телевизия и време за сън. Напишете графика върху табло или на лист хартия и го окачете на място, на което детето Ви винаги ще го вижда. Ако детето Ви все още не може да чете, използвайте рисунки и символи, за да му подсказвате дейностите които сте планирали за този ден. Предварително обяснете на детето си, всички промени в рутината които предстои да извършите. Уверете се, че детето разбира внесените в програмата му промени.

Създаване на вътрешни правила. Изберете правила на поведение за семейството, нека бъдат прости, ясни и кратки. Правилата следва да бъдат обяснени ясно. Важно е да се обясни какво ще се случи, когато правилата се спазват и когато биват нарушени. Запишете правилата и резултатите, които следват. Дръжте този списък до графика с ежедневните дейности. Наказанието за неизпълнението на установените от Вас правила, винаги трябва да бъде справедливо, бързо и последователно.

Бъдете позитивни. Кажете на детето си това, което искате от него, а не това, което не искате. Награждавате го редовно за всяко добро поведение, дори и за малките неща – да се облича самостоятелно или да затваря тихо вратите у дома.В помощ на родителите Децата със СДВХ прекарват по-голямата част от деня си повтаряйки това, което правят погрешно. Те трябва да бъдат похвалени за доброто поведение.

Уверете се, че вашите инструкции се разбираеми. Първо, привлечете вниманието на детето си. Погледнете го директно в очите. Тогава му кажете с ясен и спокоен глас точно това, което искате. Помолете детето да повтори указанията. По-добре е когато давате инструкции те да бъдат прости и кратки. За изпълнението на по-трудни задачи, давайте само по една или две инструкции едновременно. При изпълнението на всяка стъпка, поздравявайте детето си.

Бъдете последователни. Направете това, което сте казали, че ще направите. Повтарянето на инструкциите и изискванията, много пъти не дава добър резултатът. Когато детето нарушава правилата, само веднъж с тих и спокойна глас му ги припомнете. Ако въпреки предупреждението те не сработят, следва наказанието (Избягвайте физическото наказание. Това често прави нещата по-сериозни).

Уверете се, че за детето Ви през целият ден полага грижи отговорен възрастен. Тъй като деца със СДВХ са доста импулсивни, те се нуждаят от повече надзор отколкото другите деца на техните години, от страна на възрастните.

Наблюдавайте детето си когато е сред приятелите си. За децата със СДВХ е трудно да придобият социални умения и да спазват социалните правила. Бъдете внимателни, при избора на другарчета за детето си. По-подходящи за него биха били деца на неговото физическо и емоционално ниво. На първо време, поканете само един или двама приятели. Наблюдавайте ги внимателно, докато играят. Наградете доброто поведение. Не позволявайте да се удрят, бутат или да крещят във вашата къща или двор.

Помощ при училищните дейности. Сутрините, могат да се окажат трудни за деца със СДВХ. Пригответе се още от вечерта, като изберете заедно дрехите за училище и като подредите чантата за утрешния ден. Оставете достатъчно време на детето си, за да се облече и да закуси спокойно. Ако детето ви се бави със сутрешните задачи, е важно да отделите достатъчно време, за да се облече и нахрани.

Създаване на рутина за вършене на домашната работа. Обособете специално работно място за писане на домашните. Това място трябва да бъде изолирано от странични дразнители – хора, телевизия и видео игри. Пишете домашното, като давате на детето си достатъчно време за почивка. Например, можете да дадете на детето си лека закуска след училище и след това да му позволите да поиграе в продължение на няколко минути. След това започнете писането на домашното. Спирайте често и давайте по малко време за „забавни почивки“, които позволяват на детето да направи нещо приятно. Окуражавайте детето си, но винаги завършвайте до край започнатата домашна работа.

Съсредоточете се върху опита, а не върху оценките. Наградете детето си, когато се опитва да завърши домашната си работа, а не само когато получи добра оценка. Можете да дадете допълнителни награди при получаването на хубави оценки.

Публикацията подготви:

Стела Паунска, психолог