Весел празник за нашите деца – слънца

Стихове и танци, песни и забавни игри белязаха празника по повод Международния ден на детето – 1 юни в ЦКОДУХЗ гр. Дебелец. Пакети с лакомства и играчка зарадваха прекрасните ни деца – слънца. Даровете осигуриха изпълнителният директор на Национален фонд „Св. Никола“ – София Недка Младенова и управителят на „Грестокомерс“ ЕООД – Лясковец Грета Стоянова.

Сърдечен поздрав към децата, родителите и целият екип в лечебното заведение отправи директорът д-р Анелия Георгиева.

От създаването на ЦКОДУХЗ – гр. Дебелец, през февруари 2021 г., до сега 195 деца получиха подкрепа или все още получават такава. 121 са ползвателите на комплексни услуги в Центъра към момента, които съобразно спецификата на състоянието и индивидуалните си потребности получават безплатна почасова грижа от медиците и специалистите на лечебното заведение – психолог, кинезитерапевт и  рехабилитатор, логопед, педагог, социален педагог, музикален педагог и ерготерапевт.    

Водещите диагнози са както следва: детска церебрална парализа; изоставане в нервно-психичното развитие; хидроцефалия; вродени заболявания на опорно-двигателния апарат и нервната система; аутизъм; хипер кинетично разстройство в поведението; афективни разстройства; епилепсия; разстройство в развитието на речта и езика; заекване и др. 

В ЦКОДУХЗ – гр. Дебелец се приемат деца с различни увреждания и хронични заболявания, в т.ч. за деца с психични проблеми, насочени от лекар /най-често ОПЛ на детето/ с амбулаторен лист за извършения преглед.